ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ENEΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

banner image

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
Τεχνική εταιρία, Ρέθυμνο

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (Η/Μ) αποτελεί απαραίτητο βήμα πριν από την έναρξη κατασκευτικών έργων. Αυτές οι μελέτες εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τους νόμους και τους κανονισμούς ασφαλείας. Επιπλέον, απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια κάθε χρήσης. Οι Η/Μ μελέτες υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (Πολεοδομία) μαζί με τις υπόλοιπες απαιτούμενες μελέτες προτού ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ;

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικής άδειας και εξασφαλίζουν την ασφάλεια, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την τήρηση των σχεδίων.

Εφαρμόζονται σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υποδομές και οποιαδήποτε έργα που απαιτούν ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ασφαλή και σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ;

Χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη γιατί μας επιτρέπει να έχουμε έλεγχο και προβλέψιμο κόστος κατασκευής από την αρχή του έργου. Αυτό μας επιτρέπει να αποφύγουμε αναπάντεχα και κρυφά έξοδα που
μπορεί να προκύψουν.

Επιπλέον, η αξιόπιστη μελέτη Η/Μ εξασφαλίζει:
  Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, προστατεύοντας το περιβάλλον και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
  Πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων κατά την κατασκευή και αποτροπή βλαβών.
  Τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας.
  Ποιότητα στα υλικά και τις εργασίες, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κτιρίου.

Συνολικά, μια αξιόπιστη Η/Μ μελέτη εξασφαλίζει όχι μόνο την οικονομία αλλά και την ποιότητα κατασκευής, κρατώντας τον έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων