ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

banner image

Ενδεικτικά κάποιες απ’ τις δουλειές μας

 

Σύστημα Νet Metering 10,8kW 
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 16500 - 18000 kwh
Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων: περίπου 2500 ευρώ
Τοποθεσία: Μαριού, Δ. Αγίου Βασιλείου

 


 


Σύστημα Νet Metering 10,8kW 
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 16500 - 18000 kwh
Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων: περίπου 2500 ευρώ
Τοποθεσία: Μαριού, Δ. Αγίου Βασιλείου

 


 

Σύστημα Νet Metering 8,8kW 
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 13200 - 14000 kwh
Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων: περίπου 2000 ευρώ
Τοποθεσία: Πλακιάς, Δ. Αγίου Βασιλείου

 
 

 


 


Οικιακό Σύστημα Νet Metering 3,7kW 
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 5500 - 6000 kwh
Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων: περίπου 870 ευρώ
Τοποθεσία: Σπήλι, Δ. Αγίου Βασιλείου

 

 


 


Σύστημα Νet Metering 10,8kW 
Ετήσια παραγωγή ενέργειας: 16500 - 18000 kwh
Ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων: περίπου 2000 ευρώ
Τοποθεσία: Σπήλι, Δ. Αγίου Βασιλείου