banner image


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Π.Ε.Α)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων: Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

•    Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

•    Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3,
Ν.4342 /2015.

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Δικαιολογητικά 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης υφιστάμενου κτιρίου είναι:


  Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας, Αριθμός ιδιοκτησιών, Πίνακας χιλιοστών και πίνακας κατανομής δαπανών σε περίπτωση πολυκατοικίας
  Δήλωση Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (αν υφίσταται).
  Οικοδομική Άδεια
  Αρχιτεκτονική μελέτη (οπωσδήποτε η κάτοψη του ακινήτου)
  Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στοιχεία για τυχόν μεταγενέστερες προσθήκες Η/Μ εξοπλισμού (ηλιακός θερμοσίφωνας, φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας κ.α.) 
  Μελέτη θερμομόνωσης (για κτίρια με έκδοση Πολεοδομικής Άδειας μετά το 1980).
  Τοπογραφικό σχέδιο με σημειωμένες τις αποστάσεις από τα όμορα κτίρια και τον προσανατολισμό του κτιρίου.
  Δεδομένα συντήρησης και ελέγχου των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  (φύλλο συντήρησης καυστήρα).
  Τιμολόγια καταναλώσεων ενέργειας (ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, Πετρέλαιο, Ξύλο κλπ)

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα σχέδια δεν υπάρχουν τότε θα πρέπει να γίνει αποτύπωση του χώρο