ΜΕΛΕΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

banner image

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
Τεχνική εταιρία, Ρέθυμνο


ΜΕΛΕΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία "ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ " διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών. Διαθέτουμε ένα πλήρως οργανωμένο και καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών, το οποίο είναι έτοιμο να αναλάβει οποιοδήποτε έργο σχετικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  Σχεδιασμός και χωροθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
  Μελέτη αδειοδότησης και σχεδιασμός κατασκευαστικών λεπτομερειών.
  Επίβλεψη της κατασκευής και εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης του έργου.
  Κάλυψη όλων των τύπων και μεγεθών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδεδεμένων στη στέγη (net metering), των αυτόνομων και των υβριδικών συστημάτων, καθώς και των φωτοβολταϊκών πάρκων και άλλων εφαρμογών.
  Είμαστε διαθέσιμοι για να σας υποστηρίξουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και να διασφαλίσουμε την επιτυχία του φωτοβολταϊκού έργου σας.