banner image

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” έχουν:

Φυσικά πρόσωπα με έμπρακτο δικαίωμα – πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας, βάση εισοδηματικών κριτηρίων, σε επιλέξιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω βάση ενεργειακού πιστοποιητικού εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. 
Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία 
Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.

 

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;
Για να θεωρηθεί μία κατοικία επιλέξιμη, είτε είναι μονοκατοικία είτε μεμονωμένο διαμέρισμα, είτε πολυκατοικίες πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα , οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.
Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται.
Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ .
Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

 

Ποιος είναι ο ανώτερος επιλέξιμός προϋπολογισμός;
Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
✓ Το γινόμενο του 1,1 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
✓ Το γινόμενο του 220,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
✓ Το ποσό των 22.500 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

 

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα;
Θερμομόνωση κελύφους / πυλωτής
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, στο δώμα, τη πιλοτή και κάτω από στέγη.

 

Αντικατάσταση λέβητα
Αντλία θερμότητας, λέβητα αερίου, πετρελαίου, ξύλου, pellet 

 

Ενεργειακά κουφώματα
PVC ή Αλουμινίου, ανοιγόμενα ή συρόμενα.  Συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (Ρολά ή παντζούρια).

 

Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης κλπ).

 

Κλιματιστικά
Το πρόγραμμα καλύπτει την εγκατάσταση έως 3 κλιματιστικών ανά διαμέρισμα/μονοκατοικία.

 

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου
Τέλος το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει θερμοστατικές κεφαλές, αντιστάθμιση, χρονοδιακόπτες, κυκλοφορητές κλπ.

 

Smart Home
Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4). 
Είναι επιλέξιμα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίες, οι οποίες:
α) προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,
β) συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,
γ) προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης για την επίτευξη της βέλτιστης εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα επιλέξιμα συστήματα, ρυθμίζουν τη λειτουργία ολόκληρου κτηρίου ή κτηριακής μονάδας και είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων
Συστήματα τα οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αυξομείωση της έντασης φωτισμού, (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευση κίνησης των χρηστών ή/και των συνθηκών περιβάλλοντος (νύχτα/ημέρα), έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης κ.λπ.) ή τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του θερμοσίφωνα), καθώς και την καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Έξυπνα συστήματα Θέρμανσης/ψύξης
Συστήματα και αισθητήρες, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν διακριτά τη θερμοκρασία σε κάθε χώρο. (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, έξυπνες πρίζες, έξυπνοι διακόπτες, έξυπνο ρελέ κ.λπ.). 
3. Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης
Συστήματα που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. κεντρική συσκευή που συνδέεται με τις υπόλοιπες και συντονίζει το συνολικό σύστημα) και λογισμικού, για λήψη αναφορών και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τις ενεργειακές του καταναλώσεις καθώς και τον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών (π.χ. ειδοποίηση χρήστη εάν έχει μείνει ανοιχτή κάποια συσκευή, εάν δεν έχουν σβήσει όλα τα φώτα, έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.λπ.).
Δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην παρέμβαση «Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης», έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης. Δεν είναι επιλέξιμα συστήματα που αφορούν συσκευές παρακολούθησης και συστήματα ασφαλείας. Οι συσκευές των παραπάνω συστημάτων πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.

 

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα;
Για την ένταξη στον πρόγραμμα εξοικονομώ μπορείτε να ακολουθήσετε τον Αναλυτικό οδηγό του προγράμματος στο πάνω μέρος της σελίδας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζι μας στο electrodioee@gmail.com ή στο 2831024712 ή στο 6972252943.
 Στη συνέχεια τα βήματα που θα ακολουθήσουν είναι:
Ενημέρωση για το πρόγραμμα και κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Αυτοψία στο χώρο σας για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων
Σύνταξη αναλυτικής προσφοράς για την ιδιοκτησία σας
Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών
Σύνταξη φακέλου
Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού
Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
– Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης o Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν) 
-Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.